สงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดอย่างไร?

นี่คือเหตุการณ์สำคัญห้าเหตุการณ์ที่นำไปสู่การสิ้นสุดของสงครามโลกครั้งที่สอง สงครามโลกครั้งที่ 2 ยุติลงเป็นเวลา 6 ปี 1 วันหลังจากการรุกรานโปแลนด์ของเยอรมนีเมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2482 ได้จุดชนวนความขัดแย้งทั่วโลกครั้งที่สองของศตวรรษที่ 20 เมื่อสิ้นสุดบนดาดฟ้าของเรือรบอเมริกันเมื่อวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2488 สงครามโลกครั้งที่สองได้คร่าชีวิตผู้คนไปประมาณ 60-80 ล้านคน...