Splatoon 3 Little Buddy Smallfry Plush เปิดเผยแล้ว

Splatoon 3 มีกำหนดจะปล่อยของเล่นตุ๊กตาใหม่ตามตัวละครของผู้เล่น Little Buddy Smallfry Salmonid แฟน ๆ ของ Little Buddy ของSplatoon 3อาจรู้สึกตื่นเต้นที่รู้ว่าตุ๊กตาใหม่ที่เป็นทางการกำลังจะมา เพื่อนตัวละครของผู้เล่นจะได้รับของเล่นตุ๊กตาที่บิดได้ภายในปีนี้ Splatoon 3แนะนำ Little Buddy สหาย Smallfry...