เนื้อวัวไม่ดีต่อโลก เราจะทำให้ดีขึ้นได้ไหม?

ชาวบราซิลที่อยู่ชายขอบของป่าฝนอเมซอนกำลังทำงานร่วมกับคนเลี้ยงปศุสัตว์ เพื่อรักษาสภาพอากาศ ที่ชายขอบของป่าฝนอเมซอนในบราซิล มีเมืองเล็กๆ ชื่อ Alta Floresta มีการตั้งถิ่นฐานเมื่อสี่ทศวรรษที่แล้วเมื่อผู้คนเข้ามาทำฟาร์มปศุสัตว์ พวกเขาตัดพื้นที่ขนาดใหญ่ของป่าฝนและจุดไฟเผาต้นไม้ในกระบวนการทำลายสิ่งแวดล้อมที่เรียกว่าการฟันและเผา ดินแดนแห่งนี้จะเสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็ว ทำให้เจ้าของฟาร์มต้องฟันและเผาที่ดินมากขึ้น และวัวที่พวกเขานำเข้ามาก็สร้างปัญหาสิ่งแวดล้อมด้วยการผายลมและเรอก๊าซมีเทน ซึ่งเป็นก๊าซเรือนกระจกที่เลวร้ายอย่างยิ่งต่อโลกของเรา เป็นโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นตามพื้นที่ขนาดใหญ่ของอเมซอน ในบราซิลเพียงแห่งเดียวพื้นที่ป่าฝน 450,000 ตารางกิโลเมตรถูกแผ้วถางเพื่อขายเนื้อวัว เมื่อพิจารณาถึงความสำคัญของป่าฝนต่อสุขภาพของโลก ซึ่งบางครั้งเรียกว่า “ปอดของโลก” ปรากฏการณ์นี้เป็นตัวขับเคลื่อนที่อันตรายต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ Vando Telles เติบโตใน Alta...