เพศของผู้บริจาคโลหิตไม่มีผลต่อการรอดชีวิตของผู้รับ

การทดลองทางคลินิกขนาดใหญ่ของผู้ป่วยมากกว่า 8,700 รายที่ตีพิมพ์ใน New England Journal of Medicine สรุปได้ว่าเพศของผู้บริจาคไม่มีผลต่อการรอดชีวิตของผู้รับการถ่ายเซลล์เม็ดเลือดแดง ดร. ดีน เฟอร์กูสัน ผู้เขียนร่วมกล่าวว่า “การศึกษาเชิงสังเกตบางชิ้นแนะนำว่าเลือดของผู้บริจาคเพศหญิงอาจเชื่อมโยงกับความเสี่ยงของการเสียชีวิตที่สูงกว่าในหมู่ผู้รับเมื่อเทียบกับเลือดของผู้บริจาคเพศชาย แต่การทดลองทางคลินิกของเราพบว่าไม่เป็นเช่นนั้น” ดร. ดีน เฟอร์กูสัน ผู้เขียนร่วมกล่าว นักวิทยาศาสตร์อาวุโสที่โรงพยาบาลออตตาวา...