หน่วยงานรัฐบาลและพรรคการเมือง M’sian เป็นตัวการหลักของการบิดเบือนข้อมูล การศึกษาพบ

การศึกษาใหม่ที่ออกโดย Asia Center ซึ่งเป็นคลังความคิดของไทยและมาเลเซียซึ่งมีสถานะที่ปรึกษาที่สภาเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ (UN ECOSOC) เผยให้เห็นข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับการแพร่กระจายของการบิดเบือนข้อมูลในมาเลเซีย โดยที่ไม่น่าแปลกใจ ( แต่ยังน่าผิดหวัง) ผลการสืบค้น จากการศึกษาในหัวข้อYouth and Disinformation in Malaysia: Strengthening Electoral Integrityหน่วยงานของรัฐและพรรคการเมืองอยู่ในอันดับต้น ๆ...